Infoblok

Obvyklý postup spolupráce s vami:

  Krok 1: Po prvom kontakte si s vami dohodneme stretnutie a urobíme obhliadku vašej nehnuteľnosti. Na stretnutí vás oboznámime s možnosťami spolupráce a dohodneme sa spolu na cene predávanej nehnuteľnosti.

Krok 2: Po predbežnom dohodnutí sa na podpise sprostredkovateľskej zmluvy spravíme fotodokumentáciu a popis vašej nehnuteľnosti.

Krok 3: Dohodneme sa na stretnutí, na ktoré pripravíme sprostredkovateľskú zmluvu k podpisu. K podpisu danej zmluvy bude potrebné predložiť nasledovné dokumenty – nadobúdacia listina, výpis z Katastra nehnuteľností, snímok z katastrálnej mapy. V prípade právnickej osoby aj výpis z obchodného registra (platí pre právnické osoby). Ak niektorý z požadovaných dokumentov nemáte, pomôžeme vám ho vybaviť.

Krok 4: Overíme predložené dokumenty, aby sme sa vyvarovali prípadných nezrovnalostí. Na základe všetkých dostupných informácii, ktoré sme doposiaľ získali, vytvoríme ponukový list nehnuteľnosti, ktorý bude jej vizitkou. Nehnuteľnosti pridelíme realitného makléra, ktorý bude s vami komunikovať a ponúkať ju záujemcom. 

Krok 5: Vašu nehnuteľnosť začneme aktívne ponúkať. Ponúkneme ju našim klientom, zverejníme ju na vývesných tabuliach realitnej kancelárie, pripravíme internetovú prezentáciu na vlastnej stránke, a tiež na iných realitných webových stránkach. V prípade potreby využívame aj inzerciu v tlačových periodikách.

Krok 6: Záujemcov o vašu nehnuteľnosť pozveme na obhliadku, na ktorej ich budeme sprevádzať a podrobne ich informovať. Keď sa záujemca rozhodne pre kúpu vašej nehnuteľnosti, zaplatí zálohu na náš účet. Týmto dostávame podnet na prípravu kúpnej zmluvy.

Krok 7: Vypracujeme kúpnu zmluvu, zorganizujeme jej podpis a následné overenie podpisov.

Krok 8: Zhotovíme v prípade potreby geometrický plán, vytýčime presné hranice danej nehnuteľnosti (pozemku) a iné. Všetky geodetické činnosti máte u nás zebezpečené a sú zárukou toho, že všetko bude "tip - top".  

Krok 9: Skompletizujeme všetku dokumentáciu potrebnú na návrh na vklad do katastra nehnuteľností, po čom samotný návrh na vklad podáme. Zabezpečíme úhradu sumy v zmysle sprostredkovateľskej a kúpnej zmluvy.