Úvodná stránka

Vítame Vás na stránkach spoločnosti GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. .

Sme spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2006.

Hlavné predmety podnikania spoločnosti:

* GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ČINNOSTI

* PROJEKTOVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV

* REALITNÁ ČINNOSŤ 

Máte nehnuteľnosť (pozemok) a ...

chcete vedieť kde sa nachádza?   Vytýčime a označíme hranice!

chcete ju majetkoprávne vysporiadať?   Vyhotovíme GP-geometrický plán (ak bude potrebný), zabezpečíme zmluvy, zápis do katastra,... ! 

chcete ju predať, prípadne zameniť za inú. Sprostredkujeme jej predaj, zámenu, kompletné služby až po vklad do katastra s výsledným LV! 

Chcete sa poradiť, čo s ňou? 

1. Zhodnotíme jej možný prínos teraz alebo v budúcnosti v súlade s územným plánom obce a Vašimi požiadavkami!

2. V spolupráci s Vami navrhneme a odsúhlasíme umiestnenie novonavrhovaných pozemkov!

3. Spracujeme GP a vytýčime naprojektované pozemky, stabilizujeme hranice!

4. Sprostredkujeme predaj, zhotovíme potrebné zmluvy, atď. 

5. Vyhotovíme projektovú dokumentáciu na spoločné zariadenia a opatrenia (cesty, kanalizácia...) a v spolupráci z obcou zabezpečíme ich možnú realizáciu! 

Ak vlastníte pozemky v extraviláne obcí (kdekoľvek) a neviete čo snimi, prídte sa poradiť, možno z ničoho urobíme niečo, prípadne ich od Vás odkúpime. Ak máte, alebo viete o lokalite, ktorá je vhodná na investičnú bytovú výstavbu ( výstavba rodinných domov) ozvite sa. V prípade aktuálnosti Vás odmena neminie. Privilegovaný geoprozákaznici majú na naše služby špeciálne zľavy.  Viac informácií

 

  

Nákup a Predaj nehnuteĽností:

  • 1: kúpime pozemky v okrese Bardejov
  • 2: ponuka
  • 3: ponuka

Zaujímavosti: